TEME DANA – Kada bi svi trgovački centri donirali hranu pred istekom trajanja, ne bi bilo siromašnih

Datum objave: 26. 9. 2019.